Yrityslaki

Kohteesta XenoWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on osa Assikin kuningaskunnan lainsäädäntöä. Astuu voimaan: 9.9.2018

1§ Laki

Tämä laki koskee Assikin Kuningaskunnan alueella perustettavia ja toimivia yrityksiä, joiden perustaja on pelaaja tai muu oikeuskelpoinen taho.

2§ Käsitteet

Yritys on taho, jolla on liiketoimintaa, joka ei ole yksiselitteisesti yksityistä.

Liiketoiminta on mitä tahansa toimintaa, joka on osa keinoa hankkia tuloa tai toimia yhteisen edun hyväksi, muutoin kuin yksiselitteisesti yksityisin keinoin.

Toimihenkilö on pelaaja, jola on yrityksen jäsen, esimerkiksi osakas, työntekijä tai perustaja.

3§ Toiminnan laatu

Kaiken liike- ja yritystoiminnan tulee olla voimassaolevan lainsäädännön mukaista, hyvän tavan mukaista ja yleisesti hyväksyttävää toimintaa.

4§ Perustaminen

Yrityksen voi perustaa kuka tahansa pelaaja, joka ei ole voimassaolevan lainsäädännön puitteissa lainsuojaton tai kurinpitotoimen tms. rangaistuksen alainen.

5§ Luvanvaraisuus

Jos yritys harjoittaa julkista liiketoimintaa, kuten tavaran myymistä tai julkista rakentamista, täytyy sen perustamisesta tehdä yhtiöilmoitus julkishallinnon virastolle. Yritys voi harjoittaa luvanvaraista liiketoimintaa yhtiöilmoituksen jättöpäivästä lukien.

Yhtiöilmoitus voidaan hyväksyä tai hylätä, riippuen viraston näkemyksestä. Mikäli yrityksen toimintaa ei hyväksytä, voidaan yhtiöilmoitus hylätä. Tällöin yrityksen tulee lopettaa luvanvarainen liiketoiminta.

Yritys voi jättää enintään 5 hylättyä yhtiöilmoitusta.

Liiketoiminnan harjoittamisesta ilman asianmukaista hyväksyttyä yhtiöilmoitusta voidaan yritys tai toimihenkilö tuomita sakko- tai vapausrangaistukseen.

6§ Yhtiöilmoitus

Yhtiöilmoituksesta tulee käydä ilmi

 1. yrityksen nimi ja toimipaikka
 2. yrityksen perustajat ja perustamisaika
 3. yrityksen toimihenkilöt
 4. toiminnan tarkoitus ja toimiala
 5. osakkaiden ja tulonjaon perusteet
 6. yrityksen toimikausi

7§ Yrityksen nimi

Yrityksen nimen tulee olla selkeä ja asianmukainen. Yrityksen nimessä voi olla yhtiömuodon tunnus

 • Ab/Oy: osakeyhtiö, osallistava yhtiö, osakkeeton yhtiö
 • Tmi: toiminimi
 • Kky: kuningaskunnanyhtiö
 • Ky: kumppaniyhtiö
 • Yy: yleinen yhtiö

Kuningaskunnanyhtiön voi perustaa vain julkishallinto. Jos yrityksen yhtiöilmoitus hyväksytään, voi yritys käyttää nimessään tunnusta R (rekisteröity), kuten ROy (rekisteröity os.yhtiö)

8§ Osakekanta

Yrityksellä voi olla osakekanta, jolloin osakkeenomistajat ovat yrityksen toimihenkilöitä. Todiste osuudesta on kirjallinen dokumentti, jonka on kirjoittanut yrityksen perustaja tai jäljemmin osuuden omistaja.

Kopiot osuuskirjoista ja tiedot niiden alkuperäisistä omistajista tulee toimittaa julkishallinnon virastoon.

9§ Toimikausi

Yrityksen toimikausi on se aika, jona toimihenkilöt tai osakkeenomistajat toimivat yrityksessä.

10§ Kirjanpito

Jos yrityksen tulot ovat yli 5 000 Xeniä, on yritys kirjanpitovelvollinen. Tällöin yrityksen tuloista ja menoista tulee pitää kirjaa ja toimikauden kirjanpidosta tulee toimittaa kopio julkishallinnon virastoon.

Kirjanpitovelvollisuuden laiminlyönnistä voidaan yritys tai toimihenkilö tuomita enintään 5 000 Xenin tai suhteellisen summan (50% yrityksen toimikauden tuloksesta) suuruiseen sakkorangaistukseen.

11§ Toimivalta ja vastuunjako

Yrityksessä vastuuta kantaa sen perustaja sekä muut toimihenkilöt. Yrityksen sisäinen vastuunjako päätetään yritystä perustettaessa, ja on merkittävä yrityksen yhtiöilmoitukseen.

12§ Toiminnan lopettaminen

Yritys voidaan lopettaa, jos yrityksen perustaja tai ½ osakkaista/toimihenkilöistä niin vaatii. Yrityksen toiminnan lopettamisesta tulee jättää ilmoitus julkishallinnon virastolle.

13§ Yhtiökokous

Yrityksen täytyy järjestää joka toimikaudella yhtiökokous, mikäli yrityksellä on yli 5 toimihenkilöä tai yrityksen toimikauden tulot ovat yli 5 000 Xeniä.

Yhtiökokouksessa tulee olla paikalla vähintään ½ toimihenkilöistä, kuitenkin siten, että perustajan on oltava aina paikalla, mikäli tämä on yhä toimihenkilö. Yhtiökokouksen pöytäkirjan kopio tulee toimittaa julkishallinnon viraston kirjaamoon.

Yhtiökokouksessa todetaan edellisen toimikauden tulot ja menot, päätetään seuraavan toimikauden toimintasuunnitelmasta sekä tarvittaessa tehdään muutoksia yrityksen toimihenkilövalintoihin.

14§ Julkisvaade

Yrityksen toiminta tulee keskeyttää välittömästi, mikäli julkishallinto niin vaatii. Julkisvaateen noudattamattomuudesta voidaan toimihenkilöt tuomita menettämään yrityksensä julkishallinnolle, tai yritys tai toimihenkilöt tuomita enintään 100 000 Xenin suuruiseen sakkorangaistukseen.

15§ Yrityksen omaisuus

Yritys voi maksaa palkkaa pelaajille, myydä irtaimistoa ja kiinteistöjä, jne. Yritys ei voi vallata vapaata maata kuten pelaajat, vaan sen tulee anoa maankäyttölupaa julkishallinnon virastosta, mikäli se aikoo varata käyttöönsä yli 1 000 m² suuruisen maa-alueen.