Rikoslaki

Kohteesta XenoWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on osa Assikin Kuningaskunnan lainsäädäntöä. Astuu voimaan: 4.7.2019

1§ Laki

Tämä on laki Assikin Kuningaskunnassa tai sen ulkopuolella tapahtuvien rikosten jälkiseuraamuksista tai -toimista.

2§ Assikin Kuningaskunnassa tehty rikos

Assikin Kuningaskunnassa tehtyihin rikoksiin sovelletaan kunkin lain tai erikseen rikoslain asettamaa rangaistusta. Lisäksi julkishallinto voi tarvittaessa säätää muita rangaistuksia koskien rikoksia ja rikkeitä.

3§ Itsehallintoalueella tehty rikos

Kansalainen tai pelaaja, joka tekee rikoksen Assikin kuningaskunnan ulkopuolella, kuten itsehallintoalueella, voidaan määrätä rangaistavaksi Assikin Kuningaskunnan lainsäädännön mukaisesti riippumatta rikkeen tapahtuma-alueen lainsäädännöstä.

4§ Rikos yhteisöä vastaan

Pelaaja, tai yritys, valtio, alue, kylä, kaupunki, itsehallintoalue tai vastaava, joka vakavalla tavalla rikkoo lakia tai toimii yleisesti yhteisön etua vastaan, voidaan tuomita julkishallinnon mielivaltaisesti valitsemaan rangaistukseen.

5§ Kaksois- ja monirangaistavuus

Mikäli taho tekee useita rangaistavia rikkeitä, voidaan niistä määrätä täytäntöönpantavaksi, tilanteesta riippuen, pahin rangaistus, tai yhdistetty rangaistus.

6§ Soveltaminen

Julkishallinto ja muu lainsäädäntö mainitsevat rangaistuksista sekä rikkeistä erikseen.

7§ Voimaantulo ja säädösoikeus

Tämä laki astuu voimaan Heinäkuun 4. päivänä Hänen Olemattoman Majesteettinsa valtakaudella. Julkishallinto ja H.O.M. voivat asettaa erillisiä säädöksiä täydentämään tai muuttamaan tätä lakia.