Laki julkishallinnosta

Kohteesta XenoWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on osa Assikin Kuningaskunnan lainsäädäntöä. Astuu voimaan: 4.7.2019

1§ Laki

Tämä laki koskee Assikin Kuningaskunnan julkishallintoa.

2§ Käsitteet

Tässä laissa tarkoitetaan

  • pelaajalla luonnollista pelaajahenkilöä,
  • viranhaltijalla julkishallinnon virallista toimihenkilöä.

3§ Julkishallinto

Assikin Kuningaskunnalla on julkishallinto, joka vastaa Kuningaskunnan juoksevista asioista sekä yleisistä toiminnoista. Julkishallinto vastaa kurinpidollisista toimista, yleisen järjestyksen ylläpitämisestä, lainsäädännön määrittelemisestä sekä virallisista lupa- ja hakemusasioista.

Julkishallinto vastaa myös verotuksen, tarkastuksien, valvonnan sekä itsehallinto- ja sota-asioiden hoidosta, sekä kylien ja paikkakuntien nimeämisestä ja peruspalvelujen järjestämisestä.

4§ Julkishallinnon toimipaikka

Assikin Kuningaskunnan julkishallinnon virallinen toimipaikka on Aikonin kaupunki. Julkishallinnolle voidaan perustaa muita virallisia toimipisteitä, mikäli sen katsotaan niiden sijainnin tai etäisyyden kannalta olevan oleellista.

5§ Talous

Julkishallinto voi tuottaa, rakentaa, ostaa, myydä sekä lahjoittaa ja ottaa vastaan irtainta, valuuttaa, kiinteistöjä sekä kaikkea muuta materiaa. Julkishallinnon hankinnat ovat verovapaita. Julkishallinnon varat on säilytettävä asiallisesti.

6§ Arkistointi

Julkishallinnon asiakirjat tulee säilyttää julkishallinnon virallisessa toimipaikassa asianmukaisesti.

7§ Palvelut

Julkishallinto voi perustaa ja ylläpitää palveluita ja toimintoja, jotka ovat yleisesti saatavilla.

8§ Viranhaltijat

Julkishallinnon viranhaltijoista päättää Hänen Olematon Majesteettinsa. Viranhaltijat on nimetty erillisessä säädöksessä.

9§ Voimaantulo ja säädösoikeus

Tämä laki astuu voimaan 4.7.2019. Hänen Olematon Majesteettinsa voi antaa säädöksiä koskien tätä lakia.

Säädökset

Perustila

Julkishallinnon koostumus: